1 Ekim 2007 Pazartesi

tarihi

Kemer İlçesi'nin ildeki bilgi ve itibarıyla, bilinen tarihinin M.Ö.690 Yılına kadar uzandığı ve günümüze kadar varlığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

Kemer' de bilinene ilk yerleşim yerinin İlçenin Batısında 15 Km mesafede bulunan Phaselis Antik Şehridir. Şehrin M.Ö.690 yılında 1. Okios tarafından kurulduğu bilinmektedir. Kemerin en eski bilinen tarihi başlangıcı Phaselis Şehri'nin varlığı ile anlaşılmaktadır. Phaselis Antik şehri sürekli el değiştirmekle birlikte, bir çok önemli tarihi yapıları bünyesinde barındıran ve günümüze kadar gelebilen önemli bir ticaret ve liman kenti görünümündedir.

Olimpos (Çıralı, Yanartaş) Antik şehri bir vadinin iki yanında Helemistik devirde ve M.Ö. 2. yüzyılda kurulduğu anlaşılmaktadır. M.Ö.78. yılında şehir Romalıların eline geçmiştir. Şehrin kurulduğu toprak yapısında metan gazı çıkmakta olduğu için yanıcı özelliğiyle günümüze kadar gelmiştir.Kuzdere-Gedelme Mahallesi içerisinde Romalılar döneminde kurulduğu sanılan tarihi şehir kalıntıları mevcuttur.

Kemer (İdropolis) İlçe Merkezi itibarıyla Antik kentinin Kemer Dağı'nın güneydoğu sahilinde Anavura Burnu'nun (Ayışığı Parkı) bulunduğu koyda M.S.3. yüzyılda kurulduğu sanılmaktadır. Şehir M.S. 4-7 yüzyılları arasında gelişimini sürdürmüştür. Gemicilik ticareti bakımından önemli bir Likya liman şehri olduğu bilinmektedir. Şehir 12. yüzyılda Selçuklu'lar ile Türklerin egemenliğine geçmiştir.

Kemer' in Türklerin eline geçmesi ile 1326 yılında dağlardan düzlüğe inen Yörükler şehri yeniden kurmuşlardır. Osmanlı döneminde yörede yaşayan halk, 1916-1917 yıllarında sel sularından korunmak için Kuzeydeki dağların eteğine 23 Km uzunluğunda taş duvar örmüşlerdir. Bu duvar kemer görüntüsü verdiğinden Eskiköy diye bilinen şehir Kemer Köyü adını almıştır. Kemer 28 Mart 1919 yılında İtalyan işgaline uğramış ve bu durum Cumhuriyetin kuruluşu ile sona ermiştir.

Kemer, Cumhuriyet Dönemi içerisinde köy konumundan çıkıp, Nahiye (Kasaba) idaresine geçmiştir. 1980 yılların başında nahiye idaresinin sona ermesi ile birlikte, bir süre muhtarlıkla idare edilen Kemer, 06 Haziran 1986 yılında Belediye idaresi kurulmuştur. Kemer 13 Eylül 1991 tarihinden itibaren İlçe statüsü kazanmış ve mevcut konumunu sürdürmektedir.

Hiç yorum yok: